GGKeyStore 2020-10-21
วิธีออกจากกลุ่ม Roblox
หากคุณไม่สามารถเข้ากลุ่มของร้านได้ เป็นเพราะจำนวนกลุ่มของคุณเต็มโควต้า 5 กลุ่มครับ ดังนั้นให้ออกกลุ่มเดิมก่อน แล้วจึงค่อยมาเข้ากลุ่มของร้านครับ


ขั้นตอนออกจากกลุ่ม Roblox

1) เข้าที่เมนู Group
วิธีออกจากกลุ่ม Roblox
2) เลือกกลุ่มที่ไม่ได้ใช้งานหรือต้องการออก
วิธีออกจากกลุ่ม Roblox
3) กดปุ่ม 3 จุด แล้วเลือก Leave Group
วิธีออกจากกลุ่ม Roblox
เงินในเกม มือถือ / PC

เงิน ROBLOX

231 ขายแล้ว
R$ 20 - R$ 3000
บัตรเติมเงิน / บัตรเติมเกม

Roblox Card สำหรับเติม Robux, Premium

98 ขายแล้ว
$10 - $25
เงินในเกม มือถือ / PC

เงิน Identity V (Android เท่านั้น)

6 ขายแล้ว
63 - 6,919 Echoes
คีย์เกม / ไอเทมในเกม

เกมซีรี่ย์ Minecraft และ Minecoins

107 ขายแล้ว
ไอดีแท้ / Windows 10