Admin 2022-08-27
การใช้ไอดี KonoSuba Fantastic Days (JP)
เมื่อสั่งซื้อไอดี KonoSuba Fantastic Days (JP) กับทางร้านแล้ว คุณจะได้รับ ID และ Password สำหรับเอาไปล็อกอินในเกม

* ไอดี Japan จำเป็นต้อง VPN เพื่อเล่นเกม หากไม่มีโปรแกรมสามารถใช้ของร้านได้ที่ ลิงค์นี้ ครับ

ขั้นตอนการลิงค์ ID กับ KonoSuba Fantastic Days (JP)

1. หน้าหลักของเกม กดเมนู Menu


3. เลือกผูกบัญชีผ่านรหัส และกรอกไอดีและรหัสผ่านที่ได้รับมา

การใช้ไอดี KonoSuba Fantastic Days (JP)
เลือกผูกบัญชีผ่านรหัส และกรอกไอดีและรหัสผ่านที่ได้รับมา

4. กด OK เพื่อยืนยัน

การใช้ไอดี KonoSuba Fantastic Days (JP)
กด OK เพื่อยืนยัน

หมายเหตุ ตั๋วไอดีเป็นแบบใช้งานได้ครั้งเดียวแล้วหมดอายุ ดังนั้นแนะนำให้สำรองตั๋วใหม่ หลังจากใช้งานเพื่อความปลอดภัยครับ

ขั้นตอนการสร้างรหัสลิงค์ ID ใหม่

1. กดที่เมนูด้านขวาล่างสุด แล้วเลือกเมนูตามในรูป

ไอดีเกม มือถือ / PC

ไอดี KonoSuba Fantastic Days

4 ขายแล้ว
ไอดีเริ่มต้นพร้อมเพชร
แชท