Articles

Fate / Grand Order Launches Board Game

15 May 18, 16:51 Update News
Fate / Grand Order Launches Board Game

จัดว่าเป็นข่าวดีสำหรับแฟนๆ ซีรีย์ Fate ทุกคนเลยก็ว่าได้ เมื่อ Fate/Grand Order เกมซีรีย์ Fate ฉบับมือถือได้รับความนิยมจนสามารถแตกหน่อตนเองสู่เกมส์ในรูปแบบอื่นๆ กับ "Fate/Grand Order Duel" เกมกระดานที่ได้ทำการหยิบนำซีรีย์ Fate/Grand Order มาสร้างออกมาจนกลายเป็นบอร์ดเกมที่ดูน่าเล่น ซึ่งสิ่งที่ดูน่าดึงดูดสำหรับบอร์ดเกมตัวนี้เลยก็คือเหล่าฟิกเกอร์ตัวละครต่างๆ ซึ่งถูกนำมาจากซีรีย์ Fate/Grand Order อย่างสมบูรณ์ โดยฟิกเกอร์ตัวละครต่างๆ จะมีการจำหน่ายแยกออกมาต่างหาก หรือถ้าให้พูดง่ายๆ คือ นอกจากเกลือในเกมแล้ว นอกเกมเราก็อาจต้องมาเกลือกับเหล่าฟิกเกอร์พวกนี้อีกทีก็เป็นไปได้... แต่อย่างไรก็ตามฟิกเกอร์ที่นำมาจำหน่ายก็ดูน่าสะสมอยู่ดี

แหล่งที่มา duel.fate-go.jp/

Copyright © 2020 GGKeyStore All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Service