Articles

How to redeem Windows Store Games on website

22 May 18, 21:48 Minecraft
How to redeem Windows Store Games on website

เกมที่ได้รับจากการสั่งซื้อกับ GGKeyStore จะอยู่ในรูปแบบ Key ท่านสามารถใช้งานได้ผ่านขั้นตอนด้านล่างนี้


1. เข้าไปที่เว็บไซต์ Xbox Official Site แล้วกดปุ่ม ลงชื่อเข้าใช้

2. ล็อกอินเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อย แนะนำใช้บัญชีเดียวกับที่ผูกกับ Windows เอาไว้

3. กดที่รูปภาพบัญชีของคุณ แล้วเลือกเมนู Redeem a code

4. ใส่ Key แล้วกดปุ่ม Next

Copyright © 2020 GGKeyStore All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Service