Articles

How to buy our product with TrueMoney Wallet

1 May 16, 01:14 Manual
How to buy our product with TrueMoney Wallet

ท่านสามารถเติมเงินผ่าน TrueMoney Wallet เพื่อซื้อสินค้าของ GGKeyStore ได้ โดยจะไม่มีค่าธรรมเนียม


ขั้นตอนการเติมเงินผ่าน TrueMoney Wallet

1) เข้าไปที่เมนู "โอนทรูวอลเล็ท" เพื่อดูข้อมูลการโอน

2) เข้าที่แอพ True Wallet เลือกเมนู "โอนเงิน" กรอกข้อมูลดังนี้

  • เลือกประเภทบัญชีผู้รับ: เลือก "ทรูมันนี่ วอลเล็ท"
  • เบอร์โทรศัพท์มือถือผู้รับ: ใส่เบอร์โทรศัพท์ของร้านจากหน้า โอนทรูวอลเล็ท
  • จำนวนเงิน: ใส่จำนวนที่ต้องการ (True Wallet 1 บาท = 1 G)
  • ส่งข้อความ: ใส่ข้อความที่ระบบสร้างให้จากหน้า โอนทรูวอลเล็ท

3) หลังโอนเงินไม่ต้องแจ้งโอน เงิน G จะเข้าอัตโนมัติภายใน 10 นาที แล้วจึงค่อยสั่งซื้อ สินค้า ที่ต้องการ

หากได้รับเงิน G ช้าผิดปกติ สามารถแจ้งปัญหาได้ที่ Facebook.com/GGKeyStore

Copyright © 2020 GGKeyStore All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Service