Articles

How to buy our product with Wallet by TrueMoney

1 May 16, 01:14 Manual
How to buy our product with Wallet by TrueMoney

ท่านสามารถเติมเงินผ่าน Wallet by TrueMoney เพื่อซื้อสินค้าของ GGKeyStore ได้ โดยจะไม่มีค่าธรรมเนียม


ขั้นตอนการเติมเงินผ่าน Wallet by TrueMoney

1) เข้าไปที่เมนู "โอนทรูวอลเล็ท" เพื่อดูข้อมูลการโอน

2) เข้าที่แอพ True Wallet เลือกเมนู "โอนเงิน" กรอกข้อมูลดังนี้

  • เลือกประเภทบัญชีผู้รับ: เลือก "ทรูมันนี่ วอลเล็ท"
  • เบอร์โทรศัพท์มือถือผู้รับ: ใส่เบอร์โทรศัพท์ของร้านจากหน้า โอนทรูวอลเล็ท
  • จำนวนเงิน: ใส่จำนวนที่ต้องการ (True Wallet 1 บาท = 1 G)
  • ส่งข้อความ: ใส่ข้อความที่ระบบสร้างให้จากหน้า โอนทรูวอลเล็ท

3) หลังโอนเงินไม่ต้องแจ้งโอน เงิน G จะเข้าอัตโนมัติภายใน 10 นาที แล้วจึงค่อยสั่งซื้อ สินค้า ที่ต้องการ

หากได้รับเงิน G ช้าผิดปกติ สามารถแจ้งปัญหาได้ที่ Facebook.com/GGKeyStore

Copyright © 2019 GGKeyStore All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Service