Articles

กิจกรรม ประจำเดือน ก.ค. 2016

13 Jul 16, 00:03 Update News
กิจกรรม ประจำเดือน ก.ค. 2016

กรอกข้อมูลตั๋วลุ้นรางวัลได้ที่
http://goo.gl/forms/rMH84pqPpOnzGZjT2

เพียงซื้อตั๋วลุ้นรางวัลด้วยคะแนนของขวัญจาก GGKeyStore.com

ลุ้นรับของมากมายประจำเดือน

ของรางวัลประจำเดือนนี้

  1. Pop! Games: Assassin's Creed - Jacob Frye 1 รางวัล
  2. Pop! Games: Assassin's Creed - Evie Frye 1 รางวัล
  3. เกมกล่อง Bloodborne (PS4) 1 รางวัล
  4. Dota 2 Rubick Plush 1 รางวัล

ของรางวัลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมภายหลัง
(ขึ้นกับจำนวนตั๋วที่ขายได้)

1 ท่าน สามารถซื้อตั๋วกี่ใบก็ได้

ไม่สามารถใช้ตั๋วจากกิจกรรมก่อนหน้า ในการลุ้นรางวัลได้

กรอกข้อมูลตั๋วลุ้นรางวัลได้ที่
http://goo.gl/forms/rMH84pqPpOnzGZjT2

ประกาศผลวันที่ 3 ส.ค. 2016 ที่
https://www.facebook.com/GGKeyStore/Related products – See all
Fate/Grand Order (FGO) (JP)
Fate/Grand Order (FGO) (JP)
Starter ID
Buy now
Japan Webmoney
Japan Webmoney
¥500 - ¥5,000
Buy now
Black Desert Online (NA/EU)
Black Desert Online (NA/EU)
Game and Kakao Cash
Buy now
iTunes US
iTunes US
$10 - $100
Buy now
Copyright © 2018 GGKeyStore All rights reserved.