Articles

DArk Rebellion When We Become Heroes Instead of Heroes

9 Nov 18, 15:30 Mobile Game News
DArk Rebellion When We Become Heroes Instead of Heroes

Techne ร่วมมือกับ IKINA GAMES ประกาศเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า "DArk Rebellion" หรือ ダークリベリオン ซึ่งเป็นเกมแนว RPG สไตล์ดาร์คแฟนตาซีที่ภายในเกมเราจะได้รับบทเป็นจอมมาร ที่จะต้องคอยดูแล และก่อสร้างปราสาทจอมมารให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ตัวเกมจะใช้ระบบต่อสู้เป็นรูปแบบกึ่งๆ ออโต้ โดยตัวละครแต่ละตัวจะมีสกิลที่ถูกเรียกว่า Rebellion Arts อยู่ โดยเราจะเป็นผู้สั่งใช้สกิล ทั้งนี้ในฉากต่อสู้ ตัวเกมเปิดโอกาสให้เราสามารถปรับมุมกล้องไปมาได้อย่างอิสระ ซึ่งหากใครสนใจสามารถเข้าไปลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่นี่ [คลิ๊ก]

แหล่งที่มา gamebiz.jp/?p=223729

Copyright © 2020 GGKeyStore All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Service