Articles

Jump Force reveals our own character system.

26 Nov 18, 01:48 Update News
Jump Force reveals our own character system.

นอกจากในเกม "Jump Force" เราจะสามารถหยิบตัวเอกจากการ์ตูนเรื่องต่างๆ มาใช้เล่นได้แล้ว ตัวเกมยังมีระบบสร้างตัวละคร ซึ่งเราสามารถนำเอกลักษณ์ รูปร่างหน้าตา ทรงผม ไปจนถึงเสื้อผ้าที่ใส่มาประกอบใหม่จนออกมาเป็นตัวละครเฉพาะในรูปแบบที่เราต้องการได้ ซึ่งนอกจากรูปลักษณ์แล้ว เรายังสามารถเซ็ตท่วงท่าต่อสู้ต่างๆ ของตัวละครได้ตามที่ต้องการอีกด้วย เรียกได้ว่าชอบท่าไหน ของตัวละครตัวไหนก็สามารถหยิบมาใส่ได้ทันทีนั่นเอง ทั้งนี้ Jump Force มีกำหนดวางจำหน่ายบนแพลตฟอร์ม PlayStation 4, Xbox One, และ PC ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ปี 2019

แหล่งที่มา gematsu.com

Copyright © 2020 GGKeyStore All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Service