Articles

Halloween Overwatch Patch Early Preview

11 Oct 16, 23:59 Blizzard News
Halloween Overwatch Patch Early Preview

บทความนี้เป็นพรีวิวอัพเดทของเกม Overwatch สำหรับกิจกรรม Halloween ครับ

  • สำหรับกิจกรรม Halloween Terror จัดขึ้นในระหว่าง 11 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน
  • รูปแบบการเล่นพิเศษ New Brawl ชื่อว่า Junkenstein's Revenge
  • มี Skin ใหม่ทั้งหมด 12 อย่าง ซึ่งจะปลดล็อกจากกล่อง Loot boxes

Skins ใหม่

ในกิจกรรม Halloween จะมีชุดใหม่ด้วยกัน 12 อย่าง ได้แก่


หน้าตากล่องของ Halloween Loot Boxes


กิจกรรมใหม่ New Brawl - Junkenstein's Revenge

Dr. Junkenstein ต้องการกลับมาแก้แค้น ต้องรวมพลังกันทั้ง 4 คน เพื่อหยุดยั้งเขาให้จงได้

กฏการเล่น

  • ทีมประกอบด้วยฮีโร่: Ana, Hanzo, McCree, Solder 76
  • ในทีมห้ามมีฮีโร่ซ้ำ
  • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงฮีโร่ภายในเกมได้
  • ช่วยกันป้องกันประตูของปราสาทไม่ให้ถูกทำลาย

ที่มา: http://www.overpwn.com/news/231-halloween-overwatch-patch-early-preview-new-skins

Copyright © 2020 GGKeyStore All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Service