Articles

How to buy our product with TrueMoney Wallet (PaySolution)

17 Jun 20, 19:31 Manual
How to buy our product with TrueMoney Wallet (PaySolution)

1. เข้าไปที่เมนู "โอนทรูวอลเล็ท"
2. ระบุจำนวนเงิน G ที่ต้องการ (True Wallet 1 บาท = 1 G) แล้วกดเติมเงิน

3. เลือกช่องทางจ่ายเงิน "ชำระเงินผ่านบิล" > "TrueMoney" และกรอกข้อมูลของคุณ

4. ทำรายการผ่านแอพ True Wallet

  • ให้เปิดแอพ True Wallet แล้วเลือกเมนูสแกนด้านบน และเลือก สแกนจ่ายบิล

"หากสแกนบาร์โค๊ดไม่ได้ ให้ดูวิธีการชำระเงินด้านล่าง"

5. กดปุ่มยืนยันการโอนเงิน จากนั้นจะได้รับเงินทันที

วิธีการชำระเงิน แบบไม่ใช้การสแกนบาร์โค๊ด

  • เปิดแอพ True Wallet เลือกเมนูบิลทั้งหมด ค้นหา 123
    แล้วกรอกข้อมูล หมายเลขการชำระเงิน / เบอร์โทรศัพท์ / ยอดเงินให้ตรงกับที่ทำรายการมาครับ

Copyright © 2020 GGKeyStore All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Service