Articles

Valve email reveals Steam tax hikes coming to ten countries, more could be on the way

4 Mar 17, 22:43 Steam News
Valve email reveals Steam tax hikes coming to ten countries, more could be on the way

เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาจากประเทศออสเตรเลีย เมื่อประเทศนี้เขาได้มีการเพิ่มค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่อง GST หรือ Goods และ Services Tax เพิ่มเข้ามามากถึง 10% ซึ่งนั่นส่งผลให้เราต้องเสียภาษีในการซื้อเกมผ่านบน Steam อย่างไรก็ตามก็ไม่ใช่แค่ออสเตรเลียอย่างเดียวที่ต้องเสียภาษีแบบนี้ ยังมีประเทศอื่นๆ อย่าง นิวซีแลนด์, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, ไอซ์แลนด์, แอฟริกาใต้, และอินเดีย ที่ต้องเสียเหมือนๆ กันอีกด้วย ทั้งนนี้นี่คือ 10 รายชื่อประเทศ และช่วงเวลาที่ทาง Valve จะทำการเก็บค่าภาษี

รายชื่อ 10 ประเทศ

มีนาคม

  • สวิตเซอร์แลนด์ 8%
  • เกาหลีใต้ 10%
  • ญี่ปุ่น 8%
  • นิวซีแลนด์ 15%
  • ไอซ์แลนด์ 24%
  • แอฟริกาใต้ 14%
  • อินเดีย 15%

เมษายน

  • เซอร์เบีย 20%

พฤษภาคม

  • ไต้หวัน 5%

กรกฎาคม

  • ออสเตรเลีย 10%

ทั้งนี้ภาษีทั้งหมดจะไม่รวมกับราของตัวเกมในทันที แต่มันจะถูกซ่อนอยู่ ซึ่งเราจะรู้ว่าเราต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งหมดเมื่อไหร่ก็ต่อเมื่อคุณได้ทำการที่จะจ่ายเงินแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ในปี 2017 - 2018 ทาง Valve กำลังปรับใช้เกี่ยวกับเรื่องนี้ในหลายๆ ประเทศ และผู้เขียนชื่อว่า อีกไม่นานไทยอาจได้เป็นหนึ่งในนั้นอย่างแน่นอน

แหล่งที่มา pcgamer

Copyright © 2020 GGKeyStore All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Service