Articles

วิธีการมุด หรือเปลี่ยน IP เพื่อกดเกมจากต่างประเทศ

10 Dec 14, 12:28 Update News
วิธีการมุด หรือเปลี่ยน IP เพื่อกดเกมจากต่างประเทศ

วิธีการมุดที่ง่ายมาก คือการ Download โปรแกรม TunnelBear มาใช้งาน ดาวน์โหลดได้จาก https://www.tunnelbear.com/

1. Download และติดตั้งให้เรียบร้อย พอเปิดขึ้นมา โปรแกรมจะให้เข้าสู่ระบบ ให้กดปุ่ม Create New Account มุมซ้ายล่าง

2. กรอกข้อมูลให้ครบ และยืนยันอีเมลล์ให้เรียบร้อยครับ

3. วิธีการใช้งาน ให้เราเลือกประเทศ แล้วกด ON/OFF แล้วรอสักครู่ ก็จะเปิดหรือปิดการใช้งานได้ทันที

ข้อควรระวังคือ หลังการใช้งานควรปิดทันที มิฉะนั้นอาจมีผลกระทบการใช้งานเว็บอื่นๆ ได้ เช่น Steam เป็นต้น

Copyright © 2020 GGKeyStore All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Service