Articles

How to use Minecraft Account with E-mail

7 Jul 17, 11:34 Minecraft
How to use Minecraft Account with E-mail

Minecraft ไอดีแท้ (PC/Mac) แบบเป็นไอดี พร้อมอีเมลล์ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกง่ายๆ สำหรับผู้ที่สนใจซื้อแต่ไม่มีอีเมลล์ และไม่อยากสมัคร เรามีบริการอีเมลล์ฟรีให้ใช้งาน พร้อมเข้าเล่นเกมได้ทันที

การเริ่มต้นใช้งาน และตั้งชื่อไอดี

1) เข้าไปที่ Mojang Account แล้วล็อกอินข้อมูลไอดีจากเว็บ
2) กดปุ่ม Create Minecraft profile

3) เลือกชื่อที่ต้องการ แล้วกด Check availability เพื่อตรวจสอบว่าชื่อยังว่างไหม

4) กดติ๊ก I have read and agree แล้วกด Choose name ก็จะเรียบร้อย


การเปลี่ยนข้อมูลอีเมลล์ หรือรหัสผ่าน

1) เข้าไปที่ Mojang Settings แล้วกด Edit

2) แก้ไขข้อมูลแล้วกดยืนยันก็จะเรียบร้อย


การดาวน์โหลดตัวเกม Minecraft

1) เข้าไปที่ Minecraft.net แล้วล็อกอินให้เรียบร้อย

2) กดปุ่ม Download

3) กดปุ่ม Download for Windows แล้วติดตั้งเกมเล่นได้ทันที


การใช้งานอีเมลล์ที่แถมมาให้

1) เข้าไปที่เว็บไซต์ GGKeyMail แล้วล็อกอินด้วยไอดีเดียวกันกับ Minecraft

2) ใช้งานอีเมลล์ปกติทุกอย่างได้ทันที

Copyright © 2020 GGKeyStore All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Service