Articles

How to Change Google Zone

8 Nov 14, 00:55 Google Play
How to Change Google Zone

การเปลี่ยนโซนต้องมีรหัส Google Play ด้วย เพื่อหลอก Google Play ยอมเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้

สินค้า "Google Play Gifts Cards" ต้องใช้งานโดย บัญชีต้องตรงกับประเทศของสินค้า นั่นคือหากใช้ Google Play US จำเป็นต้องตั้งค่าให้บัญชีเป็นสหรัฐอเมริกา (US) ด้วย

วิดีโอตัวอย่างการเปลี่ยนโซนบัญชี Google Play จากบัญชีไทยเป็น US


ขั้นตอนการเปลี่ยนโซนบัญชี Google Play

1) เข้าไปที่ Google Payments Center แล้วล็อกอินด้วยบัญชี Google Play

2) เลือกเมนู การตั้งค่า กดเลือก ปิดโปรไฟล์การชำระเงิน แล้วเลือก ฉันไม่ต้องการโปรไฟล์นี้อีกต่อไป

3) เข้าไปที่ลิงค์ เติมเงิน Google Play แล้วเติมรหัส Google Play ที่มีอยู่ แล้วกดยืนยัน

4) จากนั้นกรอกที่อยู่ตามประเทศที่ต้องการใช้งาน สามารถใช้ที่อยู่ด้านล่างได้เลยนะครับ

ที่อยู่ US
310 K St Ste 290,
Anchorage, AK 99501

ที่อยู่ JP
1-5-2 Higashi-Shimbashi
Minato-ku
Tokyo (東京), 105-7123

5) เติมรอบแรกมันจะ Error ไม่ต้องตกใจ ให้กลับมาที่ Google Payments Center อีกครั้ง เลือกเมนู การตั้งค่า

6) กรอกที่อยู่ให้ครบถ้วนอีกทีหนึ่งแล้วกลับมาเติมใหม่ที่ เติมเงิน Google Play

Copyright © 2020 GGKeyStore All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Service