Articles

Three Kingdoms Dynasty Warriors 9: 24 New Releases and Facts

5 Sep 17, 14:39 Update News
Three Kingdoms Dynasty Warriors 9: 24 New Releases and Facts

Koei Tecmo ได้ออกมาปล่อยภาพใหม่และข้อมูลเนื้อเรื่องของ Dynasty Warriors 9 เกมสามก๊กที่ได้เปลี่ยนตัวเองเป็นแนวโลกเปิดครั้งแรก ซึ่งพวกเขาบอกว่าเนื้อเรื่องของเกมภาคนี้จะถูกบอกเล่าผ่านหลายตัวละครและอ้างอิงจากเหตุการณ์จริงในประวัติศาสตร์ของประเทศจีนครับ

“เนื้อเรื่องของสามก๊กจะถูกนำเสนอผ่านตัวละครมากกว่า 10 ตัว แต่ละตัวจะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงสมดุลของอำนาจในโลกและเปิดให้ผู้เล่นสัมผัส แต่ละตอนของเกมจะพาผู้เล่นเข้าไปล้วงลึกเล่ห์กลทางทหารและการเมือง”

ผู้เล่นจะได้เลือกตัวละครและเหตุการณ์จากมุมมองของตัวละคร เกมยังคงเน้นการต่อสู้แบบฟันแหลก และมีตัวละครทั้งหมด 83 ตัวจาก Dynasty Warriors 8 จะกลับมา

เกมกำหนดวางจำหน่ายบน PS4, Xbox One และ PC

ที่มา: PlayStationLifeStyle.net

Copyright © 2020 GGKeyStore All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Service