Articles

Dynasty Warriors 9 launches new character "Cheetah"

7 Sep 17, 01:46 Update News
Dynasty Warriors 9 launches new character "Cheetah"

นิตยสาร Famitsu ฉบับล่าสุดได้มีการลงบทความเกี่ยวกับ Dynasty Warriors 9 ที่เป็นการเปิดตัวตัวละครใหม่ครับ นั่นคือ ชีเซ่ง (Xu Sheng) จากอาณาจักรอู ให้เสียงโดย ทารุซึเกะ ชินงากิ และมีอาวุธหลักเป็น Double Flails

ในนิตยสารยังเผยให้เห็นรูปโฉมใหม่ของสองสามีภรรยา สุมาเจียว (Sima Zhao) และ หวัง ยฺเหวียนจี (Wang Yuanji) ซึ่งถึงแม้ว่าสุมาเจียวจะยังคงใช้อาวุธแบบเดิมจากเกม Dynasty Warriors 8 แต่นิตยสารบอกว่าอาวุธของเขาจะเป็นดาบปกติครับ ในขณะที่ยฺเหวียนจีจะยังคงใช้ Throwing Daggers เป็นอาวุธหลักเหมือนเดิม

ตัวละครที่นิตยสารยืนยันว่าจะกลับมาในเกมภาคนี้คือ เตียวเปา,เตียวซี, โจผี และเอียนสี ซึ่งแต่ละคนมีอาวุธหลักเป็น Double Flails, Sword และ Shield, Double-Edged Sword และ Whip ตามลำดับ

Dynasty Warriors 9 เป็นเกมภาคแรกในซีรี่ส์นี้ที่จะมีความเป็นเกมโลกเปิด ผู้เล่นจะได้เลือกตัวละครและเหตุการณ์จากมุมมองของตัวละคร เกมยังคงเน้นการต่อสู้แบบฟันแหลก และมีตัวละครทั้งหมด 83 ตัวจาก Dynasty Warriors 8 จะกลับมา วางจำหน่ายบน PS4, Xbox One และ PC

ที่มา: PlayStationLifeStyle.net

Copyright © 2020 GGKeyStore All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Service