Articles

How to buy on DiGiket.com with BitCash EX

14 Dec 15, 12:59 BitCash EX
How to buy on DiGiket.com with BitCash EX

BitCash EX เป็นบัตรเงินสดของญี่ปุ่น ซึ่งโค๊ด BitCash EX นั้นจะเก็บเงินคงเหลืออยู่ในตัวเอง เราสามารถใช้งานกี่ครั้งก็ได้ จนกว่าเงินคงเหลือจะหมด ตัวอย่าง หากเราซื้อ BitCash ราคา 1,000 ¥ เมื่อซื้อสินค้าราคา 200 ¥ เราก็จะเหลือ 800 ¥ ไปใช้งานครั้งหน้าได้ โดยใช้โค๊ด BitCash EX เดิม ตอนทำรายการสั่งซื้อครั้งหน้า

ขั้นตอนการซื้อสินค้าเว็บไซต์ DiGiket.com ด้วย BitCash EX

1. เข้าไปหน้าสินค้าที่คุณต้องการ แล้วกดปุ่มสีแดง Buy Now

การซื้อสินค้าเว็บไซต์ DiGiket.com ด้วย BitCash EX

2. เลือกการชำระเงินด้วย BitCash EX ในตำแหน่งตามรูปภาพ

การซื้อสินค้าเว็บไซต์ DiGiket.com ด้วย BitCash EX

3. กรอกโค๊ด BitCash EX ของท่าน ช่องละ 4 ตัวอักษร แล้วกดปุ่มสีเขียว Submit

การซื้อสินค้าเว็บไซต์ DiGiket.com ด้วย BitCash EX

4. ระบบจะแจ้งเงินคงเหลือของโค๊ด BitCash EX ของท่าน และเงินที่เหลือหลังการซื้อสินค้าชิ้นนี้ ให้กดปุ่มสีเขียว Confirm

การซื้อสินค้าเว็บไซต์ DiGiket.com ด้วย BitCash EX

5. Download เพลงหรือสินค้าสินค้าของท่านได้ทันที

การซื้อสินค้าเว็บไซต์ DiGiket.com ด้วย BitCash EX

การซื้อสินค้าเว็บไซต์ DiGiket.com ด้วย BitCash EX

Copyright © 2020 GGKeyStore All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Service