Articles Category Minecraft

How to redeem Windows Store Games on website

22 May 18, 21:48 Minecraft
How to redeem Windows Store Games on website

เกมที่ได้รับจากการสั่งซื้อกับ GGKeyStore จะอยู่ในรูปแบบ Key ท่านสามารถใช้งานได้ผ่านขั้นตอนด้านล่างนี้

Read more

How to redeem Windows Store Games on PC

22 May 18, 21:40 Minecraft
How to redeem Windows Store Games on PC

เกมที่ได้รับจากการสั่งซื้อกับ GGKeyStore จะอยู่ในรูปแบบ Key ท่านสามารถใช้งานได้ผ่านขั้นตอนด้านล่างนี้

Read more

How to use Minecraft Account with E-mail

7 Jul 17, 11:34 Minecraft
How to use Minecraft Account with E-mail

Minecraft ไอดีแท้ (PC/Mac) แบบเป็นไอดี พร้อมอีเมลล์ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกง่ายๆ สำหรับผู้ที่สนใจซื้อแต่ไม่มีอีเมลล์ และไม่อยากสมัคร เรามีบริการอีเมลล์ฟรีให้ใช้งาน พร้อมเข้าเล่นเกมได้ทันที

Read more

How to redeem a Minecraft, Already have Minecraft ID

4 Apr 17, 23:57 Minecraft
How to redeem a Minecraft, Already have Minecraft ID

1) เข้าไปที่ account.mojang.com/redeem แล้วล็อกอินด้วยไอดีที่มีอยู่ จากนั้นเลือก Minecraft for PC/Mac

Read more

Fixed Error Login on Minecraft - Couldn't Connect to Our Servers

19 Jan 17, 23:51 Minecraft
Fixed Error Login on  Minecraft - Couldn't Connect to Our Servers

หากพบปัญหาไม่สามารถล็อกอินได้ และแสดงข้อความว่า "Sorry, but we couldn't connect to our servers. Please make sure that you are online and that Minecraft is not blocked." สามารถแก้ไขได้ดังนี้

Read more

Copyright © 2020 GGKeyStore All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Service