Steam Market Wallet

ท่านสามารถตรวจสอบสถานะ หรือทดลองตั้งขายก่อนสั่งซื้อได้ที่ลิงค์นี้ >> ตรวจสอบและทดลองตั้งขาย Market Wallet


Steam Wallet สำหรับซื้อเกมหรือไอเทมราคาถูก จัดส่งในรูปแบบการกดซื้อสินค้าจากการวางขายในตลาด

เงื่อนไขในการสั่งซื้อ
1) สามารถใช้งานตลาด Steam Market ได้
2) เปิดใช้งาน Steam Guard ไว้แล้วเกิน 7 วัน (ไม่ติดปัญหา Trade Hold)
3) มีไอเทม Dota2 หรือปืน CS:GO ในการตั้งขาย (ไอเทมอื่นๆ ร้านไม่สามารถเข้าไปเลือกซื้อจากลูกค้าได้ครับ)

หากไอดีเป็นโซนอื่นสามารถซื้อได้ โดยให้คำนวนจากเว็บ XE.com เช่น หากต้องการซื้อ 100 ฿ ต้องตั้งขาย 115 บาท หรือ 240 $ARS
หากเกิดข้อผิดพลาดในการทำรายการจากลูกค้า ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินเป็นเงิน G เท่านั้น


Steam Market Wallet 100 ฿
Steam Market Wallet 100 ฿
Price: 90 G
Steam Market Wallet 150 ฿
Steam Market Wallet 150 ฿
Price: 135 G
Steam Market Wallet 200 ฿
Steam Market Wallet 200 ฿
Price: 180 G
Steam Market Wallet 300 ฿
Steam Market Wallet 300 ฿
Price: 270 G
Steam Market Wallet 325 ฿
Steam Market Wallet 325 ฿
Price: 290 G
Steam Market Wallet 375 ฿
Steam Market Wallet 375 ฿
Price: 330 G
Steam Market Wallet 400 ฿
Steam Market Wallet 400 ฿
Price: 360 G
Steam Market Wallet 500 ฿
Steam Market Wallet 500 ฿
Price: 450 G
Steam Market Wallet 600 ฿
Steam Market Wallet 600 ฿
Price: 540 G
Steam Market Wallet 700 ฿
Steam Market Wallet 700 ฿
Price: 630 G
Steam Market Wallet 1,000 ฿
Steam Market Wallet 1,000 ฿
Price: 900 G
Steam Market Wallet 1,500 ฿
Steam Market Wallet 1,500 ฿
Price: 1,350 G

Related article

How to buy

How to buy

Read more
How to buy our product with TrueMoney

How to buy our product with TrueMoney

Read more
How to buy our product with TrueMoney Wallet

How to buy our product with TrueMoney Wallet

Read more
How to buy our product with PaySolution

How to buy our product with PaySolution

Read more
How to buy our product with PromptPay

How to buy our product with PromptPay

Read more
How to check that your computer can run the game you're going to buy

How to check that your computer can run the game you're going to buy

Read more
GGKeyStore Credits

GGKeyStore Credits

Read more
Privacy Policy

Privacy Policy

Read more
Terms of Service

Terms of Service

Read more

Other products See all

... Not found ...
ID FGO (JP) - Odysseus / Cu
ID FGO (JP) - Odysseus / Cu
Starter ID
Buy now
ID FGO (JP) - Merlin
ID FGO (JP) - Merlin
Starter ID
Buy now
ID FGO (JP) - Jeanne / B B
ID FGO (JP) - Jeanne / B B
Starter ID
Buy now
Copyright © 2020 GGKeyStore All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Service