Dota 2 - The International 2019

The International 2019 Battle Pass คือ ไอเทมซึ่งใช้สำหรับเข้าชมงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ Dota2 ที่มีชื่อว่า The International 2019 ซึ่งมีการจัดต่อเนื่องมาหลายปีแล้ว โดยผู้ที่สั่งซื้อหนังสือ Battle Pass สามารถสะสมแต้มเพื่อรับของรางวัลต่างๆ ภายในเกมได้ตลอดตั้งแต่เริ่มต้นจำหน่าย จนจบงานแข่งขัน The International 2019

ไอเทมสามารถใช้งานได้ถึง 9 ก.ย. 2562 นี้เท่านั้น


TI 2019 Battle Pass - Level 1 ( Steam Wallet )
TI 2019 Battle Pass - Level 1 ( Steam Wallet )
Price: 350 G
TI 2019 Battle Pass - Level 50 ( Steam Wallet )
TI 2019 Battle Pass - Level 50 ( Steam Wallet )
Price: 990 G
TI 2019 Battle Pass - Level 100 ( Steam Wallet )
TI 2019 Battle Pass - Level 100 ( Steam Wallet )
Price: 1,500 G

Related article

How to buy

How to buy

Read more
How to Buy The International 2019 Battle Pass with GGKeyStore

How to Buy The International 2019 Battle Pass with GGKeyStore

Read more
How to use TI 2019 Battle Pass ( Steam Wallet )

How to use TI 2019 Battle Pass ( Steam Wallet )

Read more

Other products See all

... Not found ...
Nintendo eShop JP
Nintendo eShop JP
¥1,000 - ¥5,000
Buy now
PlayStation Japan (Z2)
PlayStation Japan (Z2)
¥1,000 - ¥10,000
Buy now
Japan Webmoney
Japan Webmoney
¥500 - ¥5,000
Buy now
Copyright © 2019 GGKeyStore All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Service