Dota 2 - The International 2020

หนังสือ Battle Pass สามารถสะสมแต้มเพื่อรับของรางวัลต่างๆ ภายในเกมได้ตลอดตั้งแต่เริ่มต้นจำหน่าย จนจบงานแข่งขัน The International 2020

ไอเทมสามารถใช้งานได้ถึง 1 ม.ค. 2564 นี้เท่านั้น

* หากท่านสามารถใช้งานขายของบนตลาดได้ แนะนำให้ซื้อ Steam Market Wallet แทน ราคาจะถูกกว่ามาก


TI 2020 Battle Pass - Lv. 1 ( Steam Wallet )
TI 2020 Battle Pass - Lv. 1 ( Steam Wallet )
Price: 360 G
TI 2020 Battle Pass - Lv. 50 ( Steam Wallet )
TI 2020 Battle Pass - Lv. 50 ( Steam Wallet )
Price: 1,050 G
TI 2020 Battle Pass - Lv. 100 ( Steam Wallet )
TI 2020 Battle Pass - Lv. 100 ( Steam Wallet )
Price: 1,750 G
TI 2020 - 5 BPLs ( Steam Wallet )
TI 2020 - 5 BPLs ( Steam Wallet )
Price: 100 G
TI 2020 - 11 BPLs ( Steam Wallet )
TI 2020 - 11 BPLs ( Steam Wallet )
Price: 200 G
TI 2020 - 24 BPLs ( Steam Wallet )
TI 2020 - 24 BPLs ( Steam Wallet )
Price: 360 G

Related article

How to buy

How to buy

Read more
How to Buy The International 2019 Battle Pass with GGKeyStore

How to Buy The International 2019 Battle Pass with GGKeyStore

Read more
How to use TI 2019 Battle Pass ( Steam Wallet )

How to use TI 2019 Battle Pass ( Steam Wallet )

Read more

Other products See all

... Not found ...
ID FGO (JP) - Kiara Sessyoin
ID FGO (JP) - Kiara Sessyoin
Starter ID
Buy now
Nintendo eShop JP
Nintendo eShop JP
¥1,000 - ¥5,000
Buy now
ID FGO (JP) - Ganesha
ID FGO (JP) - Ganesha
Starter ID
Buy now
Copyright © 2020 GGKeyStore All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Service