การรวมบัตร BitCash EX หลายๆ ใบ

19 ก.พ. 59, 23:04 BitCash EX
การรวมบัตร BitCash EX หลายๆ ใบ

ในกรณีที่ท่านซื้อ BitCash EX จำนวนหลายใบ แล้วใช้งานไม่หมด ท่านสามารถนำเงินของหลายๆ ใบเข้ามารวมด้วยกันได้ เพื่อให้เหลือโค๊ดเดียว และเพียงพอในการซื้อสินค้าครั้งต่อไป

สิ่งที่จำเป็นต้องมี

  • ข้อมูลสมาชิกของ BitCash EX ท่านสามารถสมัครสมาชิกใหม่ได้ที่ เว็บไซต์ BitCash
  • ข้อมูลโค๊ด BitCash EX ทั้งหมดของท่าน

ขั้นตอนการรวมบัตร BitCash EX

1. เข้าสู่ระบบ BitCash ให้เรียบร้อย หรือลิงค์ https://bitcash.jp/members/tri?act=mypage

2. กดปุ่มสีเหลืองดังภาพ เพื่อนำเงินคงเหลือในบัตร BitCash EX เติมลงใน “โค๊ดเฉพาะของท่าน”

การรวมบัตร BitCash EX หลายๆ ใบ

3. กรอกโค๊ด BitCash EX ลงในช่อง แล้วกดปุ่ม Next

การรวมบัตร BitCash EX หลายๆ ใบ

4. เพียงเท่านี้ เงินของโค๊ด BitCash EX ที่ใช้งานจะถูกนำมารวมกับ “โค๊ดเฉพาะของท่าน”

การรวมบัตร BitCash EX หลายๆ ใบ

5. เวลาใช้งานครั้งถัดไป ให้นำ “โค๊ดเฉพาะของท่าน” ในตำแหน่งวงกลมไปใช้งานได้ทันที

การรวมบัตร BitCash EX หลายๆ ใบ

Copyright © 2020 GGKeyStore All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Service