เปรียบเทียบเวอร์ชั่นต่างๆ ของ Overwatch

23 พ.ค. 61, 13:20 Battle.net
เปรียบเทียบเวอร์ชั่นต่างๆ ของ Overwatch

ปัจจุบัน Overwatch วางจำหน่ายมาแล้ว 2 ปี มีจำหน่ายด้วยกันทั้งหมด 4 เวอร์ชั่นได้แก่

  • Overwatch: Standard Edition
  • Overwatch: Origin Edition
  • Overwatch: Game Of The Year Edition (GOTY Edition)
  • Overwatch: Legendary Edition

แต่ละเวอร์ชั่นมีความแตกต่างกัน ดังนี้

เปรียบเทียบเวอร์ชั่นต่างๆ ของ Overwatch

Copyright © 2019 GGKeyStore All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Service