การซื้อสินค้าด้วย Wallet by TrueMoney

1 พ.ค. 59, 01:14 คู่มือ
การซื้อสินค้าด้วย Wallet by TrueMoney

ท่านสามารถเติมเงินผ่าน Wallet by TrueMoney เพื่อซื้อสินค้าของ GGKeyStore ได้ โดยจะไม่มีค่าธรรมเนียม


ขั้นตอนการเติมเงินผ่าน Wallet by TrueMoney

1) เข้าไปที่เมนู "โอนเงิน" เลือก เติมเงินด้วย True Wallet "คลิกที่นี่" เพื่อดูข้อมูลการโอน

2) โอนเงินระหว่าง Wallet จากแอพ หรือเว็บ Wallet by TrueMoney และกรอกข้อมูลตามหน้าเว็บ

3) หลังโอนเงินไม่ต้องแจ้งโอน เงิน G จะเข้าอัตโนมัติภายใน 10 นาที แล้วจึงค่อยสั่งซื้อ สินค้า ที่ต้องการ

หากได้รับเงิน G ช้าผิดปกติ สามารถแจ้งปัญหาได้ที่ Facebook.com/GGKeyStore

Copyright © 2018 GGKeyStore All rights reserved.