การเติมเงิน Roblox ด้วย Rixty Code

18 ก.ย. 61, 20:15 Rixty
การเติมเงิน Roblox ด้วย Rixty Code

ท่านสามารถใช้บัตร Rixty เติมเงินสำหรับเว็บไซต์ Roblox ได้ ถ้าซื้อจำนวนมากจะคุ้มกว่าซื้อ Roblox จากทางร้าน

จำนวน Robux ที่ได้จากบัตร Rixty Code แสดงได้ดังตารางด้านล่าง

จำนวน Robux ที่จะได้
สมาชิกปกติ
จำนวน Robux ที่จะได้
สมาชิก Builders Club
ราคาบน GGKeyStore
Rixty Code $5 400 Robux 450 Robux 185 G
Rixty Code $10 800 Robux 1,000 Robux 370 G
Rixty Code $25 2,000 Robux 2,750 Robux 920 G
Rixty Code $50 4,500 Robux 6,000 Robux 1,800 G
Rixty Code $100 10,000 Robux 15,000 Robux 3,600 G
Rixty Code $200 22,500 Robux 35,000 Robux 7,200 G

*สมาชิก Builders Club คือ การอัพเดทบัญชี Roblox จะเสียค่ารายเดือน เดือนละ $5.95


ขั้นตอนการเติมเงินด้วย Rixty Code

1) สั่งซื้อสินค้าจากหน้า Rixty Code

2) ที่เว็บไซต์ Roblox กดเลือกเมนู Buy Robux มุมขวาบน

3) กดเลือกราคาที่เราต้องการซื้อ

4) เลือกช่องทางจ่ายเงินทาง Rixty

5) ใส่รหัสเติมเงินที่ได้รับจากการสั่งซื้อ แล้วกด Redeem

6) ตรวจสอบเงินที่ได้ แล้วกดปุ่ม Submit Order

7) ถ้าแสดงหน้านี้แสดงว่าเรียบร้อย Robux จะเพิ่มขึ้นมาในเมนูขวาบนของเว็บไซต์

Copyright © 2019 GGKeyStore All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Service