วิธีเปลี่ยนอีเมลล์และรหัส ของไอดีพร้อมเกม Battle.net

24 ต.ค. 61, 19:15 Battle.net
วิธีเปลี่ยนอีเมลล์และรหัส ของไอดีพร้อมเกม Battle.net

เมื่อสั่งซื้อไอดีพร้อมเกม Battle.net แล้ว ท่านสามารถเปลี่ยนอีเมลล์และรหัสผ่านได้ โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

หมายเหตุ หากท่านติดปัญหาต้องใช้รหัสยืนยันความปลอดภัย ให้ล็อกอินอีเมลล์ได้ที่ เว็บไซต์ GGKeyMail


ขั้นตอนการเปลี่ยนอีเมลล์บัญชี Battle.net

1) ล็อกอินเข้าเว็บไซต์ Battle.net แล้วเลือกเมนู Account Settings

2) กดที่เมนู Edit บริเวณด้านหลังอีเมลล์

3) ใส่ข้อมูลอีเมลล์ใหม่ คำถามลับให้ใส่ Final Fantasy จากนั้นใส่รหัสผ่านแล้วกด Continue

4) เข้าไปตรวจสอบอีเมลล์ แล้วกดลิงค์ยืนยัน ก็จะเสร็จเรียบร้อย


ขั้นตอนการเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชี Battle.net

1) กดที่เมนู Settings > Change Password

2) ใส่รหัสผ่านเก่า, รหัสผ่านใหม่ และใส่รหัสผ่านใหม่ยืนยันอีกครั้ง

3) จากนั้นกด Continue ก็จะเสร็จเรียบร้อยครับ

Copyright © 2020 GGKeyStore All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Service