วิธีใช้งานโค๊ด Pokémon TCG Online

14 เม.ย. 62, 18:05 Pokémon
วิธีใช้งานโค๊ด Pokémon TCG Online

หลังจากได้รับโค๊ด Theme Deck หรือ Booster Pack แล้ว ท่านสามารถใช้งานได้ผ่าน PC หรือมือถือ ได้ดังนี้


1) กดเลือกเมนู Shop บริเวณเมนูซ้ายบน

2) กดปุ่ม Redeem Code บริเวณขวาบน

3) ใส่โค๊ดสินค้าลงในช่อง Enter Codes Manually แล้วกดปุ่ม Submit Code

4) หากโค๊ดถูกต้อง จะแสดงชื่อของสินค้า หากมีโค๊ดอื่นเพิ่มเติม กรอกให้ครบ แล้วจึงกดปุ่ม Claim Now

5) ตรวจสอบไอเทมที่ได้รับที่หน้า Collection

6) หากไอเทมเป็น Booster Pack ให้กดที่เมนู Packs จะเป็นเมนูที่เก็บ Booster Pack ทั้งหมดที่ยังไม่ได้เปิดใช้งาน

7) กดปุ่ม Open Pack เพื่อเปิดใช้งาน Booster Pack

Copyright © 2019 GGKeyStore All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Service