การเติมเงินด้วย Nintendo eShop Cards

8 พ.ย. 57, 01:50 Nintendo
การเติมเงินด้วย Nintendo eShop Cards

การเติมเงินผ่าน Nintendo 3DS

1. เปิดโปรแกรม Nintendo eShop ขึ้นมา

การเติมเงินผ่าน Nintendo 3DS

2. หลังจากโปรแกรมโหลดขึ้นมาเสร็จแล้ว ให้เลือกที่เมนูที่อยู่มุมซ้ายบนของจอ

การเติมเงินผ่าน Nintendo 3DS

3. กดปุ่ม Add Funds

การเติมเงินผ่าน Nintendo 3DS

4. เลือก Add funds using a Nintendo eShop Card

การเติมเงินผ่าน Nintendo 3DS

5. ทำการกรอกรหัส 16 ตัว ที่ได้ซื้อมา และกด OK การเติมเงินก็จะเสร็จสมบูรณ์

การเติมเงินผ่าน Nintendo 3DS

การเติมเงินผ่าน Nintenfo Wii U

1. เปิด Nintendo eShop ขึ้นมา

2. เลือก Balance และกดปุ่ม +

3. เลือก Redeem a Nintendo Prepaid card

4. ใส่รหัส 16 หลักที่ได้ซื้อมา และกด OK การเติมเงินก็จะเสร็จสมบูรณ์

Copyright © 2019 GGKeyStore All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Service