การเติมเงินด้วย Nintendo eShop Cards

8 พ.ย. 57, 01:50 Nintendo
การเติมเงินด้วย Nintendo eShop Cards

การเติมเงินผ่าน Nintendo 3DS

1. เปิดโปรแกรม Nintendo eShop ขึ้นมา

การเติมเงินผ่าน Nintendo 3DS

2. หลังจากโปรแกรมโหลดขึ้นมาเสร็จแล้ว ให้เลือกที่เมนูที่อยู่มุมซ้ายบนของจอ

การเติมเงินผ่าน Nintendo 3DS

3. กดปุ่ม Add Funds

การเติมเงินผ่าน Nintendo 3DS

4. เลือก Add funds using a Nintendo eShop Card

การเติมเงินผ่าน Nintendo 3DS

5. ทำการกรอกรหัส 16 ตัว ที่ได้ซื้อมา และกด OK การเติมเงินก็จะเสร็จสมบูรณ์

การเติมเงินผ่าน Nintendo 3DS

การเติมเงินผ่าน Nintenfo Wii U

1. เปิด Nintendo eShop ขึ้นมา

2. เลือก Balance และกดปุ่ม +

3. เลือก Redeem a Nintendo Prepaid card

4. ใส่รหัส 16 หลักที่ได้ซื้อมา และกด OK การเติมเงินก็จะเสร็จสมบูรณ์สินค้าที่เกี่ยวข้อง – ดูทั้งหมด
Nintendo eShop US
Nintendo eShop US
$5 - $50
เลือกซื้อ
Nintendo eShop JP
Nintendo eShop JP
¥500 - ¥5,000
เลือกซื้อ
Nintendo eShop EU
Nintendo eShop EU
€15, Animal Crossing
เลือกซื้อ
Copyright © 2020 GGKeyStore All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Service