แนะนำการใช้งานไอดีพร้อมเกม Battle.net

6 มี.ค. 63, 12:22 Battle.net
แนะนำการใช้งานไอดีพร้อมเกม Battle.net

การล็อกอินใช้งาน และ Download เกม

Download โปรแกรมเล่นเกม ได้ที่ Battle.net App

หลังจากล็อกอินแล้ว เมื่อต้องการใช้รหัสยืนยัน ให้เข้าไปที่ GGKeyMail.com ใช้อีเมลล์กับรหัสผ่านเดียวกันได้เลย


การเปลี่ยนอีเมลล์และรหัสผ่าน

การเปลี่ยนอีเมลล์บัญชี Battle.net

1) ล็อกอินเข้าเว็บไซต์ Battle.net แล้วเลือกเมนู Account Settings

2) กดที่เมนู Edit บริเวณด้านหลังอีเมลล์

3) ใส่ข้อมูลอีเมลล์ใหม่ คำถามลับให้ใส่ Final Fantasy จากนั้นใส่รหัสผ่านแล้วกด Continue

4) เข้าไปตรวจสอบอีเมลล์ แล้วกดลิงค์ยืนยัน ก็จะเสร็จเรียบร้อย


ขั้นตอนการเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชี Battle.net

1) กดที่เมนู Settings > Change Password

2) ใส่รหัสผ่านเก่า, รหัสผ่านใหม่ และใส่รหัสผ่านใหม่ยืนยันอีกครั้ง

3) จากนั้นกด Continue ก็จะเสร็จเรียบร้อยครับ


การเปลี่ยนโซน

จำเป็นต้องติดต่อกับ Support เพื่อดำเนินการเปลี่ยนให้ครับ

เลือกหัวข้อ บัญชี แอพ และร้านค้า > บัญชี > กดปุ่ม "ติดต่อฝ่ายสนับสนุน"

Copyright © 2020 GGKeyStore All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Service