การใช้งานตั๋ว หรือการใช้งานไอดี Fate/Grand Order

15 ม.ค. 60, 23:14 Fate/Grand Order
การใช้งานตั๋ว หรือการใช้งานไอดี Fate/Grand Order

สำหรับเกม Fate/Grand Order จะไม่มีระบบการผูกไอดี เข้ากับ E-mail หรือ Social Network แต่ตัวเกมจะใช้ระบบที่เรียกว่าตั๋ว (Recovery Code & Password) สำหรับย้ายข้อมูลเกมไปเล่นอีกเครื่องหนึ่ง หรือสำหรับสำรองข้อมูล (Backup) ของเกมก็ได้

ตั๋วของ Fate/Grand Order ไม่มีวันหมดอายุจนกว่าจะใช้ย้ายเครื่อง (ใช้แล้วหมดอายุทันที) พอใช้งานแล้วค่อยทำใหม่อีกครั้ง

ข้อควรระวัง

  • เมื่อใช้ตั๋ว จะหมดอายุทันที เข้าเกมได้แล้วควรต้องทำใหม่ทันทีเสมอ
  • การย้ายเครื่อง ขณะทำต้องแน่ใจว่า เซิฟเวอร์เกมเสถียรดี / อินเตอร์เน็ตท่านเสถียรดี
  • รหัส ID ตั๋วย้ายเครื่อง จะเปลี่ยนใหม่ทุกครั้งที่ใช้ ไม่ใช่เป็นรหัส ID เดิม
  • ถ้าเครื่องใหม่นี้มีเซฟอื่นอยู่ก่อน เซฟจะถูกทับทิ้งไป

ขั้นตอนการใช้งานตั๋ว

1.จากหน้าแรกของเกม กดปุ่มซ้ายล่าง (จะมี 2 ปุ่มให้กดปุ่มซ้ายสุด) เพื่อใส่รหัสตั๋วย้ายและรหัสผ่าน

2.ช่องบนใส่รหัสตั๋ว หรือไอดีที่ซื้อกับเรา อันล่างใส่รหัสผ่านที่ตั้งเอาไว้ หรือรหัสผ่านที่ได้รับพร้อมจากไอดีกับเรา

3.ถ้าสำเร็จเรียบร้อย จะแสดงข้อความดังภาพ สามารถเข้าเล่นเกมได้ทันที

[ แหล่งที่มา กลุ่ม Fate Grand Order TH, Fate/Grand Order Tumblr ]

Copyright © 2018 GGKeyStore All rights reserved.