ข้อมูลสำคัญ ที่ควรบันทึกเก็บไว้สำหรับ Fate/Grand Order

15 ม.ค. 60, 23:34 Fate/Grand Order
ข้อมูลสำคัญ ที่ควรบันทึกเก็บไว้สำหรับ Fate/Grand Order

ขอให้จดบันทึกข้อมูลสำคัญดังต่อไปนี้เก็บไว้ เพราะมีความจำเป็นมากสำหรับการกู้ไอดีเมื่อมีปัญหาไอดีสูญหาย

  • หมายเลข UserID หรือที่เรียกกันว่า เฟรนด์โค้ด (ในช่องล่างของรูปภาพ)

  • วันเวลาคร่าวๆ ที่ดาวน์โหลดแอพและเริ่มเล่นไอดีนั้นครั้งแรก (ทุกเครื่องหากมีการย้ายเครื่อง)
  • หากเคยซื้อเพชร ให้เก็บอีเมลแจ้งรายละเอียดการสั่งซื้อเพชรในเกมไว้ดีๆ อย่าลบอีเมลทิ้งไป
  • โค้ดพรีรีจิสเตอร์ เซเบอร์ลิลลี่ (4ดาว) ไม่ว่าสมัครเองหรือซื้อมา เก็บไว้คู่ชีพ
  • ชื่อและวันเกิดมาสเตอร์ ในกรณีชื่อเล่นสี ต้องบันทึกโค้ดสีเอาไว้ด้วย และอย่าตั้งชื่อมาสเตอร์เป็นภาษาไทยโดยเด็ดขาด

ขอให้หลีกเลี่ยงกรณีดังต่อไปนี้ เนื่องจากผิดเงื่อนไขการให้บริการกู้ไอดี กรณีขอกู้ไปจะถูกปฏิเสธการช่วยเหลือ

  • ใช้อีมูเลเตอร์ในการเล่นเกม
  • ซื้อขาย แลกเปลี่ยน โอนย้ายถ่ายเท ให้ยืม ให้เลย หากตรวจพบในขั้นตอนการกู้

[ แหล่งที่มา กลุ่ม Fate Grand Order TH ]

Copyright © 2018 GGKeyStore All rights reserved.