วิธีแก้ไข Minecraft ล็อกอินไม่ได้ - Couldn't Connect to Our Servers

19 ม.ค. 60, 23:51 Minecraft
วิธีแก้ไข Minecraft ล็อกอินไม่ได้ - Couldn't Connect to Our Servers

หากพบปัญหาไม่สามารถล็อกอินได้ และแสดงข้อความว่า "Sorry, but we couldn't connect to our servers. Please make sure that you are online and that Minecraft is not blocked." สามารถแก้ไขได้ดังนี้

1. Download ไฟล์ชื่อว่า "hosts.bat" และ "Reset_firewall.bat" จากลิงค์ด้านล่าง https://www.dropbox.com/sh/pcjgmjysap6t5ic/AAAHiwTYAl74B6NixkNDlByBa?dl=0

2. คลิกขวาเลือก Run as Administrator บนไฟล์ "hosts.bat" แล้วจะปรากฏไฟล์ Notepad ขึ้นมาชื่อว่า hosts

3. ในไฟล์ hosts ดังกล่าวที่เปิดขึ้นมา ลบข้อมูลออกทั้งหมด กดปุ่มบันทึก จากนั้นปิดไฟล์ได้ทันที

4. ทดลองเข้าเกม Minecraft ใหม่อีกครั้ง *ถ้าล็อกอินได้แล้วก็ไม่ต้องทำขั้นตอนต่อไปแล้ว*

5. ถ้ายังไม่สามารถล็อกอิน ให้คลิกขวาเลือก Run as Administrator บนไฟล์ "Reset_firewall.bat"

6. ทดลองเข้าเกม Minecraft ใหม่อีกครั้งสินค้าที่เกี่ยวข้อง – ดูทั้งหมด
Minecraft (Mojang ID) - ไอดีแท้
Minecraft (Mojang ID) - ไอดีแท้
ตัวเกมส์, ผ้าคลุม
เลือกซื้อ
Copyright © 2017 GGKeyStore All rights reserved.
DBD registered   Eclub Thailand