การเติมเงิน PlayStation® Cash Cards

7 พ.ย. 57, 13:04 PlayStation
การเติมเงิน PlayStation® Cash Cards

สำหรับ PlayStation® Plus สามารถเติมได้โดยใช้วิธีด้านล่างเช่นกัน แต่จำเป็นที่จะต้องเข้าสู่ระบบบนตัวเครื่องเกมก่อน จึงจะสามารถ Redeem ได้ มิเช่นนั้นแล้วโค๊ดจะไม่สามารถเติมใช้งานได้

การใช้งานโค๊ดบน PS4™ - PlayStation®4

1. เข้าสู่ระบบหรือสมัครไอดีใหม่สำหรับ PSN

2. เลือกที่ไอคอน PlayStation®Store บนหน้าจอหลัก

การใช้งานโค๊ดบน PS4™ - PlayStation®4

3. ในหน้า PlayStation Store เลือก "Redeem Codes" ที่อยู่ด้านล่างสุดของเมนู

การใช้งานโค๊ดบน PS4™ - PlayStation®4

4. กรอกโค๊ด แล้วเลือกที่ "Continue" ในหน้าที่ใส่โค๊ด

การใช้งานโค๊ดบน PS4™ - PlayStation®4

หมายเหตุ ตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กมีผลต่อการเติมเงิน ดังนั้นต้องใส่ให้ตรงกับรหัสโค๊ดที่ได้รับ

5. เลือก "Confirm" เพื่อยอมรับข้อตกลงการใช้งาน แล้วกด "OK"

การใช้งานโค๊ดบน PS4™ - PlayStation®4

การใช้งานโค๊ดบน PS4™ - PlayStation®4

การใช้งานโค๊ดบน PS3™ - PlayStation®3

1. เข้าสู่ระบบหรือสมัครไอดีใหม่สำหรับ PSN

การใช้งานโค๊ดบน PS3™ - PlayStation®3

2. ในหน้า PS3 XMB เลือกไปที่ PlayStation®Network และเลือก PlayStation®Store ในเมนูย่อย

การใช้งานโค๊ดบน PS3™ - PlayStation®3

3. เลือก "Redeem Codes" จากเมนูที่แสดงออกมา

การใช้งานโค๊ดบน PS3™ - PlayStation®3

4. ใส่โค๊ดและกด "Continue"

การใช้งานโค๊ดบน PS3™ - PlayStation®3

การใช้งานโค๊ดบน PlayStation®Vita

1. เลือก PlayStation®Store บนหน้าหลักของ PlayStation®Vita

การใช้งานโค๊ดบน PlayStation®Vita

2. เข้าสู่ระบบหรือสมัครไอดีใหม่สำหรับ PSN

3. กดปุ่ม PlayStation ที่มุมซ้ายล่างของตัวเครื่องเพื่อให้อยู่ในหน้าเมนูของโปรแกรม ตามรูป

4. เลือกที่สัญลักษณ์ การใช้งานโค๊ดบน PlayStation®Vita เพื่อทำการใช้งานโค๊ด

การใช้งานโค๊ดบน PlayStation®Vita

5. กรอกโค๊ดและเลือก "Next" ในขั้นตอนนี้และขั้นตอนต่อไป

การใช้งานโค๊ดบน PlayStation®Vita

6. หลังจากที่ยอมรับข้อตกลงการใช้งานแล้ว จะถือว่าการใช้งานโค๊ดเสร็จสมบูรณ์

การใช้งานโค๊ดบนเว็บไซต์

1. ไปที่เว็บ http://account.sonyentertainmentnetwork.com

2. เข้าสู่ระบบหรือสมัครไอดีใหม่สำหรับ PSN

3. เลือก "Redeem Prepaid Card"

การใช้งานโค๊ดบนเว็บไซต์

4. กรอกโค๊ดเสร็จแล้วกด "Continue" แล้วกดยืนยัน "Yes, I agree. Add funds to my wallet."

การใช้งานโค๊ดบนเว็บไซต์

การใช้งานโค๊ดบนเว็บไซต์

5. ถ้าโค๊ดถูกต้อง ระบบจะแสดงข้อความว่า "Your Prepaid Card has been redeemed" แสดงว่าเงินเพิ่มเรียบร้อย

การใช้งานโค๊ดบนเว็บไซต์สินค้าที่เกี่ยวข้อง – ดูทั้งหมด
PlayStation Thai (Z3)
PlayStation Thai (Z3)
300 ฿ - 2,000 ฿
เลือกซื้อ
PlayStation US (Z1)
PlayStation US (Z1)
$10 - $100
เลือกซื้อ
PlayStation Plus Thai (Z3)
PlayStation Plus Thai (Z3)
3 เดือน - 12 เดือน
เลือกซื้อ
PlayStation Plus US (Z1)
PlayStation Plus US (Z1)
1 เดือน - 12 เดือน
เลือกซื้อ
PlayStation Japan (Z2)
PlayStation Japan (Z2)
¥1,000 - ¥10,000
เลือกซื้อ
PlayStation UK (Z2)
PlayStation UK (Z2)
£5 - £50
เลือกซื้อ
PlayStation Plus Japan (Z2)
PlayStation Plus Japan (Z2)
3 เดือน - 12 เดือน
เลือกซื้อ
PlayStation Plus UK (Z2)
PlayStation Plus UK (Z2)
3 เดือน - 12 เดือน
เลือกซื้อ
Copyright © 2020 GGKeyStore All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Service