การเติมเงินด้วย Google Play Gift Cards

8 พ.ย. 57, 00:50 Google Play
การเติมเงินด้วย Google Play Gift Cards

1. ไปที่ https://play.google.com/store?code ซึ่งเป็นหน้าเปิดใช้งาน Google Play Gift Cards โดยตรงของ Google

การเติมเงิน Google Wallet ด้วย Google Play Gift Cards

2. หากคุณไม่ได้เข้าสู่ระบบ ให้กดปุ่ม "ลงชื่อเข้าใช้" แล้ว Login โดยใช้บัญชี Google ที่เราใช้งาน Google Play Store

การเติมเงิน Google Wallet ด้วย Google Play Gift Cards

3. หลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว ให้กรอกรหัส Google Play Gift Cards ลงในช่องบริเวณกลางของเว็บไซต์ แล้วกด "แลก"

การเติมเงิน Google Wallet ด้วย Google Play Gift Cards

Copyright © 2019 GGKeyStore All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Service