การใช้บัญชี Google Play US ฉบับเติมเงินครั้งแรก

8 พ.ย. 57, 00:55 Google Play
การใช้บัญชี Google Play US ฉบับเติมเงินครั้งแรก

สินค้า "Google Play Gifts Cards" จำเป็นต้องใช้งานโดย บัญชีคุณต้องตรงกับประเทศของสินค้าเท่านั้น กล่าวคือ หากต้องการใช้ Google Play US จำเป็นต้องตั้งค่าให้บัญชีเป็น "สหรัฐอเมริกา (US)" ก่อนดำเนินการเติมเงิน หรือหากต้องการใช้ Google Play JP จำเป็นต้องตั้งค่าให้บัญชีเป็น "ญี่ปุ่น (JP)" ก่อนดำเนินการเติมเงิน

หากคุณไม่เติมเงินบัญชี Google Play มาก่อน และต้องการใช้งานครั้งแรก สามารถตั้งค่าบัญชีได้ตามนี้

1. เข้าไปที่ Google Wallet แล้ว Login ใช้บัญชี Google ที่ผูกไว้ที่มือถือ จากนั้นให้กดเมนูสามขีดด้านบน

2. กดเลือก Payment methods

3. กรอกข้อมูลในฟอร์ม Add a payment method ซึ่งให้ใช้ข้อมูลบัตรปลอม และที่อยู่ปลอมสหรัฐอเมริกา

เว็บสำหรับข้อมูลบัตรปลอม : Get Credit Card
เว็บสำหรับที่อยู่ปลอมในสหรัฐอเมริกา: Random Real Address
 * เดือน, ปีหมดอายุ และ CVC ของบัครเครดิต สามารถเลือกได้ตามใจ

หรือท่านสามารถใช้ข้อมูลด้านล่างนี้แทนได้เลย โดยไม่ต้องเข้าไปดูในเว็บไซต์

หมายเลขบัตร 4916138230018080 ดด 01 / ปป 19 และ CVC 001
ที่อยู่ 33100 Lake Hughes Rd, Castaic, CA 91384

* เมื่อกดบันทึกแล้วจะขึ้นข้อความบัตรไม่สามารถใช้งานได้ ไม่ต้องสนใจ เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อย

4. เข้าไปตรวจข้อมูลว่าบัญชีได้เปลี่ยนเป็นสหรัฐอเมริกา (US) หรือไม่ ให้กดเมนู Settings

5. กดเมนู GO TO PAYMENTS CENTER

6. ตรวจสอบว่าบัญชีเป็นประเทศ "สหรัฐอเมริกา (US)" หรือไม่ ถ้าใช่ก็แสดงว่าเรียบร้อย

Copyright © 2018 GGKeyStore All rights reserved.