วิธีตรวจสอบเงินคงเหลือของ Google Wallet

8 พ.ย. 57, 01:04 Google Play
วิธีตรวจสอบเงินคงเหลือของ Google Wallet

1. เข้าไปที่ Google payments center แล้ว Login ใช้บัญชี Google ที่ผูกไว้ที่มือถือ

2. กดปุ่ม "วิธีการชำระเงิน" หรือ "Payment methods" จะพบยอดเงินคงเหลือของคุณ

วิธีการตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ

Copyright © 2019 GGKeyStore All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Service