การเติมเงินเพื่อซื้อกล่อง Overwatch®: Loot Boxes

15 ก.ย. 60, 01:54 Battle.net
การเติมเงินเพื่อซื้อกล่อง Overwatch®: Loot Boxes

คุณสามารถสั่งซื้อบัตรเติมเงิน Battle.net Balance Code เพิ่มนำไปซื้อ Overwatch®: Loot Boxes ได้ โดยสามารถสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ ร้านค้า Battle.net Store หรือภายในเกม Overwatch® ก็ได้เช่นกัน

สำหรับการสั่งซื้อกับเรานั้นจะมี Battle.net Code จำหน่าย ซึ่งมี 3 ราคาด้วยกัน ได้แก่

 • USD 5 ; โอนเงิน, TW 195 บาท / ทรูมันนี่ 240 บาท
 • USD 10 ; โอนเงิน, TW 390 บาท / ทรูมันนี่ 470 บาท
 • USD 20 ; โอนเงิน, TW 780 บาท / ทรูมันนี่ 930 บาท


สรุปราคากล่อง

 • 5 Loot Boxes
  ราคา โอนเงิน, TW 195 บาท / ทรูมันนี่ 240 บาท (Battle.net $5)
 • 11 Loot Boxes
  ราคา โอนเงิน, TW 390 บาท / ทรูมันนี่ 470 บาท (Battle.net $10)
 • 24 Loot Boxes
  ราคา โอนเงิน, TW 780 บาท / ทรูมันนี่ 930 บาท (Battle.net $20)
 • 50 Loot Boxes
  ราคา โอนเงิน, TW 1,560 บาท / ทรูมันนี่ 1,850 บาท (Battle.net $20 x 2)

ขั้นตอนการเติมและซื้อกล่อง

Copyright © 2020 GGKeyStore All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Service