รวมลิงค์ไอเทม The International 2015 ในตลาดชุมชน (Steam Market)

1 ก.ย. 58, 10:29 ตลาดชุมชน
รวมลิงค์ไอเทม The International 2015 ในตลาดชุมชน (Steam Market)

บทความนี้รวบรวมลิงค์ไอเทมต่างๆ ที่ได้รับจากหนังสือ The International Compendium 2015 ซึ่ง ณ วันที่ 1 กันยายน 2558 ไอเทมเหล่านี้ได้เริ่มต้นวางขาย ณ ตลาดชุมชน หรือ Steam Community Market โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ต่างๆ ได้แก่

  • ไอเทม Immortal
  • ไอเทม Cursor Pack, Music Pack, Emoticon Pack
  • ไอเทม Effigy
  • ไอเทม Ward & Courier
  • ไอเทม Summoned Unit (Pet)
  • ไอเทม HUD & Loading Screen
  • ไอเทม Taunt
  • ไอเทม Announcer

ไอเทม Immortal


Immortal Treasure I 2015

Iron Surge
Moonfall
Shock of the Anvil
Draining Wight
The Barren Crown
Searing Dominator
Black Nihility
Golden Moonfall

Immortal Treasure II 2015

The Basher Blades
Jewel of Aeons
Resistive Pinfold
Vigil Signet
Tormented Staff
Rollermawster
Arms of Desolation
Golden Basher Blades

Immortal Treasure III 2015

Colossal Crystal Chorus
Atomic Ray Thrusters
Bonkers the Mad
Magus Apex
Focal Resonance
Sufferwood Sapling
Piston Impaler
Righteous Thunderbolt
Golden Atomic Ray Thrusters

World Chasm Artifact

ไอเทม Cursor Pack, Music Pack, Emoticon Pack


The International 2015 Cursor Pack

The International 2015 Music Pack

The International 2015 Emoticon Pack I

The International 2015 Emoticon Pack II

The International 2015 Emoticon Pack III

ไอเทม Effigy


Effigy Block of The International 2015

The International 2015 Effigy Reforger Pack

Effigy Reforger

Golden Effigy Block of The International 2015

ไอเทม Ward & Courier


The Watcher Below

Wyvern Hatchling

Wyvern Hatchling - Fire

Wyvern Hatchling - Gold

Wyvern Hatchling Fire Upgrade (ใช้สำหรับอัพเกรด The Watcher Below)

Wyvern Hatchling Golden Upgrade (ใช้สำหรับอัพเกรด The Watcher Below)

ไอเทม Summoned Unit (Pet)


Almond the Frondillo

Almond the Frondillo - Red

Almond the Frondillo - Golden

Almond the Frondillo Red Upgrade (ใช้สำหรับอัพเกรด Almond the Frondillo)

Almond the Frondillo Golden Upgrade (ใช้สำหรับอัพเกรด Almond the Frondillo)

ไอเทม HUD & Loading Screen


The International 2015 HUD

Portfolio of Heroes Envisioned

Envisioning Invoker Loading Screen
Envisioning Juggernaut Loading Screen
Envisioning Legion Commander Loading Screen
Envisioning Meepo Loading Screen
Envisioning Outworld Devourer Loading Screen
Envisioning Phantom Lancer Loading Screen
Envisioning Treant Protector Loading Screen
Envisioning Witch Doctor Loading Screen
Envisioning Weaver Loading Screen
Envisioning Winter Wyvern Loading Screen
Envisioning Ogre Magi Loading Screen
Envisioning Phantom Assassin Loading Screen
Envisioning Queen of Pain Loading Screen
Envisioning Tidehunter Loading Screen
Envisioning Wraith King Loading Screen

ไอเทม Taunt


Manual of Fearsome Moves

Taunt: Hang Loose!
Taunt: Giddy Up!
Taunt: Heavenly Jump!
Taunt: Fiendish Swag!
Taunt: Do the Robot!
Taunt: Backstroke!
Taunt: Troll's Groove!
Taunt: Selemene Leap!
Taunt: Chicken!
Taunt: Do a Barrel Roll!
Taunt: Quick Draw!
Taunt: Mag Power!

ไอเทม Announcer


Announcer Bristleback

Mega-Kills Bristleback

สนใจสั่งซื้อไอเทมได้ผ่าน Steam Wallet TH หรือ Steam Wallet US

Steam Wallet TH

แหล่งอ้างอิง - http://dota2.gamepedia.com/The_International_Compendium_2015สินค้าที่เกี่ยวข้อง – ดูทั้งหมด
Dead by Daylight (Steam)
Dead by Daylight (Steam)
ตัวเกม / เซลล์ออร่า
เลือกซื้อ
เกม Steam Key & Gifts
เกม Steam Key & Gifts
ตัวเกม, ส่วนเสริม, โปรแกรม
เลือกซื้อ
Ragnarok M: E.L - เหรียญแมว
Ragnarok M: E.L - เหรียญแมว
2 - 748 เหรียญแมว
เลือกซื้อ
PlayStation Japan (Z2)
PlayStation Japan (Z2)
¥1,000 - ¥10,000
เลือกซื้อ
Copyright © 2020 GGKeyStore All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Service