Steam Wallet คืออะไร ?

8 พ.ย. 57, 01:14 Steam Wallet
Steam Wallet คืออะไร ?

"Steam Wallet เป็นเงินที่อยู่บน Steam ใช้ในการซื้อสินค้าในระบบ Steam เช่น เกมส์ และ ของในเกมส์"
คุณสามารถตรวจสอบเงินบน Steam Wallet ของท่านได้ โดยสังเกตจากบริเวณข้อมูลล็อกอินบนเว็บไซต์ หรือบริเวณขวาบนในโปรแกรมสตีมใกล้ๆ กับชื่อผู้ใช้ของคุณ


Steam Wallet เอาไว้ใช้ทำอะไร

Steam Wallet เอาไว้สำหรับใช้ซื้อสินค้าที่เกี่ยวข้องกับทาง Steam เช่น ใช้ในการซื้อเกม ส่วนเสริมของเกม และโปรแกรมต่างๆ รวมไปทั้งไอเทมในเกม ไม่ว่าจะเป็นไอเทมในเกม Dota2, Team Fortress 2 หรือ Counter-Strike: Global Offensive เป็นต้น

Steam Wallet เอาไว้ใช้ทำอะไร

Steam Wallet เอาไว้ใช้ทำอะไร

Copyright © 2019 GGKeyStore All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Service