การสมัครบัญชี DLsite.com (Japan)

12 ธ.ค. 58, 03:41 BitCash EX
การสมัครบัญชี DLsite.com (Japan)

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ DLsite.com จากนั้นกดปุ่ม Login

การสมัครบัญชี DLsite.com (Japan)

2. ในส่วนนี้หากท่านมีบัญชีอยู่แล้ว ให้ Login บริเวณด้านบน แต่ถ้าต้องการสมัครบัญชีใหม่ กดปุ่มสีเขียว Sign Up ด้านล่าง

การสมัครบัญชี DLsite.com (Japan)

3. กรอกข้อมูลสมัครสมาชิกให้เรียบร้อย สำหรับ Promo Code ให้เว้นว่างไว้ เรียบร้อยแล้วกดปุ่มสีส้มด้านล่าง

การสมัครบัญชี DLsite.com (Japan)

4. กดป่มสีส้มยืนยันข้อมูลอีกครั้ง แล้วเว็บไซต์จะแจ้งให้เข้าไปยืนยันบัญชีใน E-mail ที่สมัครบัญชีไว้

การสมัครบัญชี DLsite.com (Japan)

การสมัครบัญชี DLsite.com (Japan)

5. เข้าไปที่ E-mail ที่คุณลงทะเบียนไว้ จะมีอีเมลล์ใหม่จาก DLsite.com ส่งมา ให้ท่านคลิกปุ่มยืนยันสีเขียว

การสมัครบัญชี DLsite.com (Japan)

การสมัครบัญชี DLsite.com (Japan)

6. กรอก ID และ Password อีกครั้ง เพื่อให้การยืนยันตัวตนเสร็จสมบูรณ์

การสมัครบัญชี DLsite.com (Japan)

การสมัครบัญชี DLsite.com (Japan)

Copyright © 2020 GGKeyStore All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Service