การเปิดใช้งานคีย์ Battle.net หรือเกมของ Blizzard

14 ธ.ค. 58, 13:15 Battle.net
การเปิดใช้งานคีย์ Battle.net หรือเกมของ Blizzard

1. ที่โปรแกรม Battle.net กดเมนู Shop ด้านบน แล้วกดปุ่ม Add Pre-paid Card

การเติมเงิน Battle.net

2. กรอกโค๊ด Battle.net ของท่าน แล้วกดปุ่ม Redeem Code

การเติมเงิน Battle.net

3. ระบบจะแสดงจำนวนเงินของโค๊ดของท่าน กดปุ่ม Load Balance เพื่อยืนยันการเติมเงิน

การเติมเงิน Battle.net

Copyright © 2020 GGKeyStore All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Service