บทความ หมวดหมู่ BitCash EX

การเติมเงินเข้าเว็บไซต์ DMM.com ด้วย BitCash EX

22 มี.ค. 60, 02:46 BitCash EX
การเติมเงินเข้าเว็บไซต์ DMM.com ด้วย BitCash EX

BitCash EX เป็นบัตรเงินสดของญี่ปุ่น ซึ่งโค๊ด BitCash EX นั้นจะเก็บเงินคงเหลืออยู่ในตัวเอง เราสามารถใช้งานกี่ครั้งก็ได้ จนกว่าเงินคงเหลือจะหมด ตัวอย่าง หากเราซื้อ BitCash ราคา 1,000 ¥ เมื่อซื้อสินค้าราคา 200 ¥ เราก็จะเหลือ 800 ¥ ไปใช้งานครั้งหน้าได้ โดยใช้โค๊ด BitCash EX เดิม ตอนทำรายการสั่งซื้อครั้งหน้า

อ่านบทความ

การรวมบัตร BitCash EX หลายๆ ใบ

19 ก.พ. 59, 23:04 BitCash EX
การรวมบัตร BitCash EX หลายๆ ใบ

ในกรณีที่ท่านซื้อ BitCash EX จำนวนหลายใบ แล้วใช้งานไม่หมด ท่านสามารถนำเงินของหลายๆ ใบเข้ามารวมด้วยกันได้ เพื่อให้เหลือโค๊ดเดียว และเพียงพอในการซื้อสินค้าครั้งต่อไป

สิ่งที่จำเป็นต้องมี

  • ข้อมูลสมาชิกของ BitCash EX ท่านสามารถสมัครสมาชิกใหม่ได้ที่ เว็บไซต์ BitCash
  • ข้อมูลโค๊ด BitCash EX ทั้งหมดของท่าน
อ่านบทความ

การซื้อสินค้าเว็บไซต์ DiGiket.com ด้วย BitCash EX

14 ธ.ค. 58, 12:59 BitCash EX
การซื้อสินค้าเว็บไซต์ DiGiket.com ด้วย BitCash EX

BitCash EX เป็นบัตรเงินสดของญี่ปุ่น ซึ่งโค๊ด BitCash EX นั้นจะเก็บเงินคงเหลืออยู่ในตัวเอง เราสามารถใช้งานกี่ครั้งก็ได้ จนกว่าเงินคงเหลือจะหมด ตัวอย่าง หากเราซื้อ BitCash ราคา 1,000 ¥ เมื่อซื้อสินค้าราคา 200 ¥ เราก็จะเหลือ 800 ¥ ไปใช้งานครั้งหน้าได้ โดยใช้โค๊ด BitCash EX เดิม ตอนทำรายการสั่งซื้อครั้งหน้า

อ่านบทความ

การสมัครบัญชี DiGiket.com

14 ธ.ค. 58, 12:57 BitCash EX
การสมัครบัญชี DiGiket.com

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ DiGiket.com จากนั้นกดปุ่ม Register (หากต้องการ Login ให้กดปุ่มบนแทน)

อ่านบทความ

การซื้อสินค้าเว็บไซต์ DLsite.com (Japan) ด้วย BitCash EX

12 ธ.ค. 58, 03:43 BitCash EX
การซื้อสินค้าเว็บไซต์ DLsite.com (Japan) ด้วย BitCash EX

BitCash EX เป็นบัตรเงินสดของญี่ปุ่น ซึ่งโค๊ด BitCash EX นั้นจะเก็บเงินคงเหลืออยู่ในตัวเอง เราสามารถใช้งานกี่ครั้งก็ได้ จนกว่าเงินคงเหลือจะหมด ตัวอย่าง หากเราซื้อ BitCash ราคา 1,000 ¥ เมื่อซื้อสินค้าราคา 200 ¥ เราก็จะเหลือ 800 ¥ ไปใช้งานครั้งหน้าได้ โดยใช้โค๊ด BitCash EX เดิม ตอนทำรายการสั่งซื้อครั้งหน้า

อ่านบทความ

Copyright © 2020 GGKeyStore All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Service