บทความ หมวดหมู่ Google Play

วิธีตรวจสอบเงินคงเหลือของ Google Wallet

8 พ.ย. 57, 01:04 Google Play
วิธีตรวจสอบเงินคงเหลือของ Google Wallet

1. เข้าไปที่ Google payments center แล้ว Login ใช้บัญชี Google ที่ผูกไว้ที่มือถือ

2. กดปุ่ม "วิธีการชำระเงิน" หรือ "Payment methods" จะพบยอดเงินคงเหลือของคุณ

อ่านบทความ

วิธีเปลี่ยนโซนบัญชี Google Play

8 พ.ย. 57, 00:55 Google Play
วิธีเปลี่ยนโซนบัญชี Google Play

การเปลี่ยนโซนต้องมีรหัส Google Play ด้วย เพื่อหลอก Google Play ยอมเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้

สินค้า "Google Play Gifts Cards" ต้องใช้งานโดย บัญชีต้องตรงกับประเทศของสินค้า นั่นคือหากใช้ Google Play US จำเป็นต้องตั้งค่าให้บัญชีเป็นสหรัฐอเมริกา (US) ด้วย

วิดีโอตัวอย่างการเปลี่ยนโซนบัญชี Google Play จากบัญชีไทยเป็น US

อ่านบทความ

การเติมเงินด้วย Google Play Gift Cards

8 พ.ย. 57, 00:50 Google Play
การเติมเงินด้วย Google Play Gift Cards

1. ไปที่ https://play.google.com/store?code ซึ่งเป็นหน้าเปิดใช้งาน Google Play Gift Cards โดยตรงของ Google

อ่านบทความ

Google Play Gift Cards คืออะไร ?

8 พ.ย. 57, 00:30 Google Play
Google Play Gift Cards คืออะไร ?

"Google Play Gift Cards เป็นบัตรที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินในบัญชี Google หรือ Google Wallet เพื่อใช้ซื้อบริการต่างๆ ของ Google"

ลักษณะของบัตรจะอยู่ในรูปแบบของโค๊ด (Code) ซึ่งหลังจากเติมเข้าไปแล้ว คุณสามารถนำเงินไปซื้อผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ที่ Google จำหน่ายอยู่ได้ ตัวอย่างเช่น ซื้อ App ต่างๆ บน Android หรือ หนังสือ, เพลง, หนัง และชำระค่าบริการเสริมต่างๆ ภายใน App (In-app purchase)

อ่านบทความ

Copyright © 2018 GGKeyStore All rights reserved.