บทความ หมวดหมู่ Windows Store

วิธีดาวน์โหลดเกม Windows Store

22 พ.ค. 61, 22:14 Windows Store
วิธีดาวน์โหลดเกม Windows Store

เมื่อท่านใช้งานคีย์เกม Windows Store เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถดาวน์โหลดเกมได้ทันที หรือเก็บไว้ดาวน์โหลดเกมตอนไหนก็ได้ ขั้นตอนการดาวน์โหลดเกมทำได้ดังนี้

อ่านบทความ

การใช้งานคีย์ Windows Store ผ่านเว็บ

22 พ.ค. 61, 21:48 Windows Store
การใช้งานคีย์ Windows Store ผ่านเว็บ

เกมที่ได้รับจากการสั่งซื้อกับ GGKeyStore จะอยู่ในรูปแบบ Key ท่านสามารถใช้งานได้ผ่านขั้นตอนด้านล่างนี้

อ่านบทความ

การใช้งานคีย์ Windows Store บน PC

22 พ.ค. 61, 21:40 Windows Store
การใช้งานคีย์ Windows Store บน PC

เกมที่ได้รับจากการสั่งซื้อกับ GGKeyStore จะอยู่ในรูปแบบ Key ท่านสามารถใช้งานได้ผ่านขั้นตอนด้านล่างนี้

อ่านบทความ

Copyright © 2018 GGKeyStore All rights reserved.