ENG / ไทย

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

โปรดอ่านทำความเข้าใจก่อนใช้งาน
  • โอนเงินให้เรียบร้อยก่อนแจ้งโอน
  • ท่านจะได้รับ G ภายใน 24 ชั่วโมง ทีมงานตรวจสอบวันละ 4 รอบ
  • โอนเงินให้มีเศษสตางค์ โดย G ที่ได้จะปัดเศษขึ้น
  • ระบบโอนเงินไม่มีค่าธรรมเนียม เช่น โอน 100.15 บาท จะได้รับ 101 G
  • หากไม่ต้องการรอหรือไม่มีธนาคารที่ต้องการ สามารถเติมเงินผ่านระบบ Paysbuy ได้ที่ส่วน เติมเงิน
  • สถานะการแจ้งโอน ตรวจสอบได้ที่ส่วน รายการแจ้งโอน
  • มีข้อสงสัยสามารถดู บทความแนะนำการใช้งาน หากพบปัญหาแจ้งได้ที่ fb.com/GGKeyStore

โอนก่อนแจ้ง, โอนให้มีเศษสตางค์ เช่น 100.15 บาท
ข้อมูลบัญชีธนาคาร
ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
กสิกรไทย เซ็นทรัล ลาดพร้าว -เข้าสู่ระบบเพื่อดู- -เข้าสู่ระบบเพื่อดู-
ไทยพาณิชย์ เซ็นทรัล ลาดพร้าว -เข้าสู่ระบบเพื่อดู- -เข้าสู่ระบบเพื่อดู-
กรุงไทย เซ็นทรัล ลาดพร้าว -เข้าสู่ระบบเพื่อดู- -เข้าสู่ระบบเพื่อดู-
ทีเอ็มบี เซ็นทรัล ลาดพร้าว -เข้าสู่ระบบเพื่อดู- -เข้าสู่ระบบเพื่อดู-
True Wallet - -เข้าสู่ระบบเพื่อดู- -เข้าสู่ระบบเพื่อดู-

การเติมผ่านทรูมันนี่ และเคาน์เตอร์เซอร์วิส เติมได้ที่ส่วน เติมเงิน

:

Copyright © 2016 GGKeyStore All rights reserved.
DBD registered   Eclub Thailand