โอนทรูวอลเล็ท

การเติมเงินผ่าน True Wallet

ในขั้นตอนการโอนเงินให้กรอก "ข้อความที่ระบบสร้างให้" ทุกครั้ง
** เงิน G จะเข้าอัตโนมัติภายใน 10 นาที ไม่ต้องแจ้งโอน **

ข้อความที่ระบบสร้างให้
  • ท่านจะได้รับเงิน G ตามที่เงินโอนเงิน (ไม่มีค่าธรรมเนียม) **ระบบจะปัดเศษทิ้งเสมอ**
    เช่น โอน 100.99 หรือ 100.00 บาท จะได้รับ 100.00 G เท่ากัน
  • หากกรอกข้อความไม่ถูกต้อง ท่านจะได้รับ SMS, ให้กรอกข้อมูลในลิงค์ทีได้รับ เพื่อตรวจสอบรายการอีกครั้ง
ข้อมูลบัญชี
ประเภท เบอร์โทรศัพท์ผู้รับ ชื่อบัญชี ข้อความที่ระบบสร้างให้
-เข้าสู่ระบบเพื่อดู- -เข้าสู่ระบบเพื่อดู- -เข้าสู่ระบบเพื่อดู- -เข้าสู่ระบบเพื่อดู-
รูปตัวอย่าง
Copyright © 2020 GGKeyStore All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Service