รีวิว Final Fantasy XIV: Shadowbringers

ในขณะที่การอัพเดทที่แล้วๆ มาของ Final Fantasy XIV จะเน้นไอเดียที่เกี่ยวกับการคอรัปชั่น ศาสนา และลัทธิจักรวรรดินิยมเป็นหลัก แต่ใน Shadowbringers นั้นไม่ใช่ มันเป็นเพียงเรื่องส่วนตัวเท่านั้น แนวคิดหลักของ มันคือการต่อสู้ระหว่างความมืดและแสงสว่าง ความดีและความชั่ว

แชท