วิธีจัดส่งข้อมูลยืนยันตัวตน

ท่านสามารถยืนยันตัวกับทางจีจีคีย์สโตร์ได้ โดยใช้บัตรประชาชน หรือ Passport ถ่ายคู่กับกระดาษที่เขียนว่า GGKEYSTORE และระบุวันที่ปัจจุบัน แล้วจัดส่งข้อมูลเข้ามาที่อีเมลล์ ggkeystoregmail.com เพื่อให้ทีมงานตรวจสอบ

วิธียืนยันอีเมลล์

ท่านสามารถยืนยันอีเมลล์ เพื่อยืนยันก่อนสั่งซื้อสินค้าได้ โดยเข้าไปขออีเมลล์จากหน้าแก้ไขข้อมูล เข้าไปเช็คอีเมลล์ กดปุ่มยืนยันอีเมลล์ เท่านี้ก็จะเรียบร้อยครับ