การใช้ไอดี Arknights (Japan)

เมื่อสั่งซื้อ ID Arknights Japan กับทางร้านแล้ว คุณจะได้รับไอดี สำหรับล็อกอินบนเกม Arknights ซึ่งสามารถล็อกอินได้ทั้งมือถือทั้ง Android หรือ iOS โดยสามารถล็อกอินได้ตามรูปครับ

การใช้ไอดี Arknights (CHINA)

เมื่อสั่งซื้อ ID Arknights China กับทางร้านแล้ว คุณจะได้รับไอดี สำหรับล็อกอินบนเกม Arknights ซึ่งสามารถล็อกอินได้ทั้งมือถือทั้ง Android หรือ iOS ครับ โดยสามารถล็อกอินได้ตามรูปครับ

การใช้ไอดี Arknights (GLOBAL)

เมื่อสั่งซื้อ ID กับทางร้านแล้ว คุณจะได้รับไอดี Yostar ที่อยู่ในรูปแบบอีเมลล์ สำหรับล็อกอินบนเกม Arknights ซึ่งสามารถล็อกอินได้ทั้งมือถือทั้ง Android หรือ iOS

แชท